Poradnia zdrowia psychicznego

dla dzieci i młodzieży

Zaburzenia, którymi zajmujemy się w Poradni:

 • zaburzenia lękowe, nerwice, fobie
 • zaburzenia nastroju – depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • drażliwość, płaczliwość, wybuchy złości
 • poczucie stałego smutku i przygnębienia, apatia, wycofanie się z dotychczasowych aktywności
 • zaburzenia rozwoju takie jak autyzm i zespół Aspergera
  nadruchliwość i problemy z koncentracją uwagi – ADHD, ADD, tiki, zespól Gilles de la Tourette
 • zaburzenia odżywiania takie jak jadłowstręt psychiczny, bulimia, anoreksja
 • upośledzenie umysłowe
 • zaburzenia snu i codziennej aktywności
 • specyficzne trudności w uczeniu się

Informacje i zapisy:

poniedziałek – piątek
9.00 – 14.00
tel. 579 844 463
tel. 579 844 465